Debat og politik

Beskyttelsen af LGBTI-personer styrkes i lovgivningen

Fremover er homo- og biseksuelle, transpersoner og interkønnede (LGBTI) beskyttet direkte i lovgivningen mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer.

Det er konsekvensen af en lov, som Folketinget vedtog i går, den 21. december. Samtidig bliver det tydeligt, at LGBTI-personer kan klage til Ligebehandlingsnævnet, hvis de oplever forskelsbehandling pga. deres seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønsidentitet.

Beskyttelsen af transpersoner og interkønnede har hidtil alene været indfortolket i lovgivningen. Med lovændringen bliver det tydeligt, at det er forbudt at forskelsbehandle transpersoner og interkønnede. Derudover styrkes beskyttelsen mod forskelsbehandling på baggrund af seksuel orientering uden for arbejdsmarkedet, og der bliver mulighed for at klage til Ligebehandlingsnævnet frem for, at en sag skal rejses ved domstolene.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

– Der skal være plads til alle i det danske samfund. Alle mennesker skal mødes ligeværdigt og med respekt. Men sådan er det ikke altid. Næste hver tredje homo- og biseksuelle, transperson og interkønnede har det seneste år oplevet at blive diskrimineret eller chikaneret. Og alt for mange udsættes hvert år for vold, som efter ofrets opfattelse er motiveret af, at de er homoseksuelle eller transkønnede.

– Jeg er derfor rigtig glad for, at Folketinget har vedtaget, at vi styrker og tydeliggør beskyttelsen af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer. Alt for mange steder rundt om i verden ser vi i disse år, at LGBTI-personers rettigheder er under pres. Også i det lys er det vigtigt, at vi er helt tydelige i dansk lovgivning.

Samtidig præciseres straffeloves § 81, nr. 6 om hadforbrydelser og § 266 b, stk. 1 om hadefulde ytringer. Med lovændringen bliver det tydeligt at transpersoner og interkønnede er beskyttet af loven.

Justitsminister Nick Hækkerup tilføjer:

– Desværre er der fortsat transpersoner og interkønnede, der oplever at blive udsat for hadforbrydelser og hadefulde ytringer. Det kan vi ganske enkelt ikke tolerere, for der skal være plads til, at man kan være den, man er i det danske samfund. Vi har med flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden allerede styrket myndighedernes indsats mod hadforbrydelser generelt. Nu tydeliggør vi straffelovens beskyttelse af transpersoner og interkønnede mod hadforbrydelser og hadefulde ytringer, ligesom vi gør det soleklart, at det er en skærpende omstændighed, hvis en forbrydelse er motiveret af had – uanset om hadet ikke er hele motivet.

Derudover tilføjes beskyttelsesgrunden ”handicap” i straffelovens § 266 b, stk. 1 om hadefulde ytringer. Det betyder, at personer med et handicap fremadrettet både er beskyttet mod hadforbrydelser og hadefulde ytringer. Derudover gøres det tydeligt i straffelovens § 81, nr. 6, at der er tale om en hadforbrydelse uanset om lovovertrædelsen har helt eller delvist baggrund i de forhold, der er opregnet i straffeloven.

Loven træder i kraft den 1. januar 2022.

Kommentarer