Samfund

Det er knastørt derude! Vær varsom med ild i naturen

Risikoen for brand bliver mindre, når man bruger bålpladserne. Foto: Louise Holm/Naturstyrelsen

Husk altid at holde dig opdateret om afbrændingsforbud hos dit lokale beredskab, før du tænder op. Brug Naturstyrelsens bålpladser, hvis du gør det. Sådan lyder opfordringen i en pressemeddelelse fra Naturstyrelsen.

Det lokker flere ud i naturen, når solen skinner og himlen er blå. Maj har været varm og solrig, og det lune vejr fortsætter. Det er dejligt at sidde i den friske luft omkring et bål med sine nærmeste. Men det tørre vejr øger risikoen for, at bålhyggen spreder sig og bliver til store skovbrande.

Fornyligt var der en naturbrand i Tisvilde Hegn, hvor et dårligt slukket bål i kanten mellem klitter og skovbryn satte ild til tørt græs og fyrrebuske. Ilden blev dog hurtigt kvalt af Gribskov Beredskab, og nåede derfor ikke at brede sig.

Men det er vigtig at være meget varsom med ilden, og det er de fleste steder ikke lovligt at lave bål eller tænde en engangsgrill.

Naturstyrelsen og mange kommuner har dog markerede bålpladser rigtig mange steder i landet, hvor det er tilladt at have bål og nyde flammerne. De markerede bålpladser kan dog også blive omfattet af bålforbud, hvis det bliver rigtig tørt.

– Skoven er et brandfarligt sted, men Naturstyrelsen har indrettet bålpladser og bålsteder rundt om i landet, som man frit kan bruge, og som gør, at risikoen for brand bliver mindre, siger kontorchef Jesper Tranberg.

Smid ikke cigaretskodder 

Hvis man er ryger, skal man desuden være ekstra opmærksom på at få slukket cigaretten helt. Tobaksrygning er ikke tilladt mellem 1. marts – 31. oktober på for eksempel arealer med lyng, klitter, græs og i nåletræ skove. Smid heller ikke cigaretskodder, få gnister kan starte en brand.

Ild gør mange gode ting for naturen, og det er et redskab, vi bruger i vores naturpleje. Men ild skal bruges under kontrollerede forhold, for det er voldsomme kræfter, der er på spil, og potentielt kan der ske store skader, fortæller Jesper Tranberg. 

Naturstyrelsen og andre offentligt ejede naturområder er åbne hele døgnet rundt, og det er kun i yderste nødstilfælde, at man lukker for områder på grund af brandfare. Hvis brandmyndigheder indfører forbud i kommunerne mod brug af åben ild, afbrænding og lignende, gælder det også på de offentligt ejede naturområder herunder på bål- og grillpladserne. 

Husk altid at holde dig opdateret om afbrændingsforbud hos dit lokale beredskab, før du tænder op.

Gode råd til at undgå naturbrande

  •  Brug kun bålpladserne, hvis du skal tænde et bål eller grill. 
  • Tænd aldrig bål, hvis det blæser meget eller er meget tørt.
  • Tænd aldrig bål tæt på buske og træer, eller hvis ilden kan brede sig. Det er blandt andet forbudt at tænde bål eller på anden måde skabe risiko for brand i skove, plantager, heder og bevoksede klitfredede områder på statens arealer.
  • Tænd aldrig bål uden en voksen i nærheden.
  • Sørg altid for at slukke gløderne helt, inden du forlader bålet.
  • Hvis det brænder, så ring 112 – brug evt. 112-appen

Rigspolitiet og beredskabsmyndighederne advarer også danskerne om, at tænde op for ilden i naturen: politi.dk/rigspolitiet/nyhedsliste/myndighederne-advarer-det-er-knashamrende-toert-pas-paa-med-aaben-ild-i-naturen/2023/06/06

Kommentarer