Samfund

I Hillerød arbejdes der konkret på en løsning for bedre havmiljø

Hillerød Centralrenseanlæg Syd ligger syd for Hillerød by. Det stod færdigt i 2018 og er designet til 100.000 personenheder, men er maskinelt bestykket til 65.000 personenheder.

Både miljøorganistationer og politikere slår nu alarm over tilstanden i det danske hav- og vandmiljø. Danmark er forpligtet fra EU til at sikre god tilstand for vandområder i 2027, men Danmark er bagud med konkrete løsninger.

– Vi har vitterligt ødelagt vandmiljøet i Danmark, og her spiller kemikalier en stor rolle, siger Lone Mikkelsen, der er seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

– Vi har igennem de seneste uger set mange billeder af en død havbund, som typisk i høj grad skyldes næringsstoffer. Men når det kommer til kemikalier, så kan du ikke tage et billede og se forureningen med det blotte øje, men det betyder ikke, at det ikke har store konsekvenser, understreger hun.

Kemikalierne kan være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende for mennesker, som indtager dem gennem f.eks. fisk og skaldyr. Men det påvirker også biodiversiteten i havet og skader økosystemer.

Hillerødprojekt renser for miljøfarlige stoffer

– Det er noget, man har talt om i mange år, og hvor der længe har været brug for en indsats, siger Peter Underlin, som er direktør i Hillerød Forsyning.

På renseanlægget i Hillerød startede man tilbage 2021 et projekt, der renser spildevandet for miljøfarlige stoffer ved hjælp af luftarten ozon og aktivt kul. Resultaterne har været så tilfredsstillende, at der nu implementeres et fuldt skaleret anlæg, som fremover kan fjerne de skadelige stoffer.

Efter planen skal det nye rensetrin står klar i 2026, fortæller direktøren.

I Hillerød ser man i den grad frem til at kunne tage den ny teknologi i brug.
Det skyldes dog ikke kun udsigten til, at det danske spildevand i fremtiden kan blive fri for miljøfremmede stoffer. Faktisk er rensemetoden så grundig, at det vand, der kommer ud på den anden side, har stort set har samme tilstand som rent drikkevand, forklarer Peter Underlin.

Kommentarer