Erhverv

Kommunen indbyder til informations- og dialogmøde om kommunens udbud

Hillerød Kommune holder informations- og dialogmøde om kommunens udbud. Mødet holdes i byrådssalen mandag den 6. november 2023 fra kl. 8.00 til 10.00 på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, Hillerød.

Programmet er:

Kl. 08:00 Velkomst v/Borgmester Kirsten Jensen

Kl. 08:15 Projekter på anlægsplanen 2024-2027 på kommunens ejendomme og infrastrukturanlæg v/ By & Miljøchef Rie Lind og Ejendomschef Karen Dilling

Kl. 09:00 Udvalgte områder på Udbudsplanen 2023 v/Indkøb- og udbudschef Pia Skov Johansen

Kl. 09:15 Rekruttering og efteruddannelse v/Jobcenter Hillerød og Nordsjællands Rekrutteringsservice som orienterer om deres ser-vice til virksomheder i forbindelse med rekruttering af nye medar-bejdere

Kl. 9:30 Netværk

Kl. 10:00 Tak for i dag

Tilmelding til indkob@hillerod.dk senest torsdag den 2. november 2023 af hensyn til forplejning. Kommunen byder på kaffe og crois-santer til de fremmødte.
Der vil være repræsentanter fra Hillerød Byråd til mødet.

Kommentarer