Debat og politik

Naturen tilbage til folket

Foto: Steen Brogaard

Debatindlæg af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans, MF for Venstre

I de senere år har vi desværre oplevet en række eksempler på, at et helhedsorienteret og balanceret natursyn med plads til alle vigtige hensyn, er blevet trådt under fode. I stedet ses udbredelse af et fundamentalistisk, virkelighedsfjernt og kompromisløst natursyn. Denne farlige tendens understreges af den aktuelle debat om det snævre og nærmest ideologiske koncept med indhegnede naturnationalparker (NNP), som regeringen vil gennemtrumfe med et snævert politisk flertal i ryggen.

Alle politiske partier, herunder ikke mindst Venstre, ønsker at styrke naturen og fremme biodiversiteten. Men det skal ske med reel inddragelse af alle relevante interessenter og brugere af naturen. Og i respekt for den skovfaglige ekspertise, der er opbygget gennem årtier, bl.a. med hensyn til den naturnære skovdrift, der viser positive resultater inden for biodiversitet.

Det har regeringen forsømt til stor frustration for rigtig mange borgere i hele landet. Det er derfor på høje tid med time out omkring NNP, så vi kan få en ægte dialog igang – lokalt og nationalt – om mere virkelighedsnære og balancerede løsninger til fremme af naturen. Løsninger, hvor der også er plads til menneskers oplevelse af naturen, plads til klimavenlig skovdrift, og hvor der ikke gås på kompromis med dyrs ve og vel.

Det er i min optik skandaløst, at regeringen og dens støttepartier tilsidesætter de vigtige hensyn, der bl.a. er knæsat i skovloven og dyreværnsloven. Vi skal ikke eksperimentere med dansk natur med et snævert NNP-koncept, der betvivles af en lang række forskere, skovkyndige og dyreværnsfolk. Og som rigtig mange almindelige borgere med rette er skeptiske overfor. Ikke mindst når det drejer sig om skove, der i sagens natur har meget langsigtede perspektiver, skal vi fare med lempe og ikke blot følge snævre og ensidige interesser.

I stedet skal vi politikere give naturen tilbage til den danske befolkning ved at borgere og alle relevante foreninger m.fl. inddrages i udarbejdelsen af et nyt og langt mere helhedsorienteret og langtidsholdbart koncept for fremme af natur og biodiversitet.

Kommentarer