Samfund

Nordsøalliance skal få vindmøllerne på havet hurtigt

Branchedirektør i DI Energi Troels Ranis. Pressefoto

I de kommende otte år skal der sættes tusindvis af vindmøller op på havet rundt om Danmark. Det kræver en indsats af alle – lige fra myndigheder, til vindmølleproducenter og investorer. Derfor opretter DI en Nordsøalliance med repræsentanter for virksomheder, organisationer og myndigheder. Den skal være med til at rydde forhindringer af vejen, så vindmøllerne kommer på havet hurtigt.

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget at femdoble produktionen af strøm fra havvindmøller inden 2030.

Den store udfordring bliver nu at føre beslutningen ud i livet. Det kræver, at farten bliver sat gevaldigt op i forhold til i dag.

– Det tager typisk omkring ni år at opføre en havvindmøllepark. Hvis ikke tempoet kommer i vejret, er der altså ingen af de parker, som nu er vedtaget, der står klar i 2030. Derfor samler vi nu alle interesser i en Nordsøalliance, som kan være med til at rydde udfordringerne af vejen og sikre fremdrift, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

DI vil invitere virksomheder i alle dele af værdikæden med i alliancen. Dertil kommer de grønne organisationer og myndigheder med ansvar for planlægningen og elinfrastrukturen.

Nordsøalliancen vil samle og følge alle relevante aktiviteter på området i Danmark og andre lande. Og selvom den har fået navnet ”Nordsøalliancen”, vil den også beskæftige sig med havvindmøller i Kattegat og Østersøen.

– Vi får brug for at være i tæt dialog med hinanden og myndighederne, hvis vi skal nå de mål, som politikerne har sat. Der bliver brug for en helt ny form for udbud, da der ikke længere er brug for statslige tilskud, når man opfører havvindmølleparker. Udformningen af en ny udbudsmodel kan fint ske i samarbejde med virksomheder og investorer, siger Troels Ranis.

Havvindmølleteknologi ventes at udvikle sig til et enormt globalt marked. Alliancen vil medvirke til, at havvind bliver en endnu større dansk erhvervs- og eksportsucces.

– EU har et mål om, at der skal være etableret 300 GW havvind i 2050. Dertil kommer investeringerne i resten af verden. Det kommer altså til at gå rigtigt stærkt i de kommende år, og der skal vi naturligvis være med helt fremme, siger Troels Ranis.

Aktiviteter og drøftelser i Nordsøalliancen er som udgangspunkt fortrolige, men alliancen vil også afholde offentlige aktiviteter – for eksempel i form af seminarer.

DI tager i den kommende tid en række initiativer, som skal være med til at øge hastigheden i den grønne omstilling. Internt bliver der skabt en ny stærk afdeling, som skal arbejde med grøn omstilling.

Kommentarer